[ شنبه یکم تیر 1392 ] [ 23:25 ] [ بهاره ] [ ]
پناه میبرم به خدا 

از عیبی که امروز در خود میبینم 

و دیروز دیگران را بخاطر همین عیب ملامت کرده ام ....

[ یکشنبه پنجم بهمن 1393 ] [ 19:12 ] [ بهاره ] [ ]
فقط

 

آرامش حضور خداست
وقتی در اوج نبودن ها نابودت نمیکنه
وقتی نا گفته ها تو بی آنکه بگی میفهمه
وقتی نیاز نیست برای بودنش التماس کنی و غرورتو تا مرز نابودی پیش ببری
وقتی مطمئن باشی با اون هرگز تنها نخواهی بود
آرامش یعنی همین
تو بی هیچ قید و شرطی خدا داری....

[ یکشنبه شانزدهم آذر 1393 ] [ 11:7 ] [ بهاره ] [ ]
ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ: " ﻫﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﯾﻨﺼﺮﻧﯽ؟ "
ﻭ ﻣﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﺯﻡ ﻗﻀﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ:
ﻟﺒﯿﮏ ﯾﺎﺣﺴﯿﻦ ! ﻟﺒﯿﮏ ...
ﺣﺴﯿﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﺷﻤﻦ ﺗﺎﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ...
ﻭ ﻣﻦ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ:
ﻟﺒﯿﮏ ﯾﺎﺣﺴﯿﻦ ! ﻟﺒﯿﮏ ...
ﺣﺴﯿﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ ﻣﻦ ﺳﺮ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺩﺍﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :
ﻟﺒﯿﮏ ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ ! ﻟﺒﯿﮏ ...
ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻨﮓ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ، ﻣﻦ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ:
ﻟﺒﯿﮏ ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ ! ﻟﺒﯿﮏ ...
ﺣﺴﯿﻦ ﺍﺯ ﺍﺳﺐ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ ﻋﺮﺵ ﺑﻪ ﻟﺮﺯﻩ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺩﺭ ﭘﺲ
ﻧﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺣﺮﺍﻣﻢ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯿﺰﻧﻢ
ﻟﺒﯿﮏ ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ ! ﻟﺒﯿﮏ ...
ﺣﺴﯿﻦ ﺭﻣﻖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯿﺰﻧﺪ: ﻫﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﯾﻨﺼﺮﻧﯽ؟
ﻣﻦ ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ:
ﻟﺒﯿﮏ ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻟﺒﯿﮏ ...
ﺣﺴﯿﻦ ﺳﯿﻨﻪ ﺍﺵ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﮐﺴﯽ ﺭﻭﯼ ﺳﯿﻨﻪ ﺍﺳﺖ، ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﺗﻨﻬﺎﯾﻢ ﯾﺎﺭﯾﻢ ﮐﻦ ...
ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ: ﻟﺒﯿﮏ ...
ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻏﺮﻭﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ...
ﻣﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ:
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻋﺠﻞ ﻟﻮﻟﯿﮏ ﺍﻟﻔﺮﺝ ...
ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﻬﺪﯼ ﺧﯿﺮﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ﻭ ﻣﯽ ﺟﮕﻮﯾﻢ :
" ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻨﻬﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ "...
ﻣﻬﺪﯼ ﺑﻪ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ...
ﻣﻬﺪﯼ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ ... ﺣﺴﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ ...
ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﺍﻣﺎ ...
ﻭﺍﯼ ﺑﺮﻣﻦ ........

[ یکشنبه یازدهم آبان 1393 ] [ 19:35 ] [ بهاره ] [ ]
نمی دونم چی بنویسم از اون وقتاییه که میگن واژه ها نمیتونن حس و حال آدمو بیان کنن خدایا هزار مرتبه شکرت هزار مرتبه شکرت هزاااااار مرتبه شکرت .......

میگن همیشه بهترین اتفاقا درست زمانی میوفته که انتظارشو نداری ....خیلی دلم هوای مشهد کرده بود فکرشو نمیکردم به این آسونی دعوت شم یه مهمونیو یه سفر 

حالا که دارم اینا رو مینویشم اشک تو چشامه آقا ممنونم که منو طلبیدی واقعا طلبیدیا چون الان نه قصد داشتیم بیایم  نه شرایطشو 

ولی وقتی تو بخوای همه چی جور میشه جوره جووووور 

این چند وقت بهار خوبی نبودم آقا میخوای  بهم کادو تولد بدی قربونت بشم؟منکه آدم بدی بودم چی شد خواستی یادم بیاری حواست بهم هست؟میدونم معرفت شما کجاومعرفت من کجا  خیلی مونده آدم شم ....انقدر خوشحاااالم انقدر خوشحاااااالم که نمیتونم بگم دوست دارم گوشیو بردارم همین الان به همه بگم دارم میرم پیش عشقم بگم آقا مارو یه دفعه طلبیده خیلی دوسن داشتم با شوهرم بیام پیشت آقا ازت ممنونم بخاطر کادو به این بزرگی نفسم یادته چند سال پیش آرزو کرده بودم تولدم بیام پیشت آقاااا بهم کادو تولد حضور تو حرمتو بدی یادت نرفته بود؟لنقدر حواست جمعه همه هست ای وای من که چه قولایی دادمو یادم رفته شرمندم آقای من شرمندم ....

[ دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 ] [ 9:20 ] [ بهاره ] [ ]
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻮﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺿﺎﻣﻨﻢ ﺑﺎﺷﯽ ﺁﻫﻮﯾﯽ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﮐﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ ﺗﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺷﮑﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ ..
[ چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 ] [ 17:26 ] [ بهاره ] [ ]
چه خدای مهربانی داریم ...
می تواند مچ ما را بگیرد ...
 
ولی همیشه دست مارا می گیرد.
[ جمعه بیست و چهارم مرداد 1393 ] [ 16:0 ] [ بهاره ] [ ]
چه خدای مهربانی داریم ...
می تواند مچ ما را بگیرد ...
 
ولی همیشه دست مارا می گیرد.
[ جمعه بیست و چهارم مرداد 1393 ] [ 16:0 ] [ بهاره ] [ ]
       باور نمی کنم

           خالق نظم دانه های انار

           زندگی مرا بی نظم چیده باشد . .

[ جمعه بیست و چهارم مرداد 1393 ] [ 15:57 ] [ بهاره ] [ ]
ﻣﯿﺨــــــــــﻮﺍﻡ ﺩﻋــــــــــــﺎ ﮐﻨــــــــــــﻢ
ﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧـــــــﻮﺩﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺳﺘـــــــــﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯾﻢ
ﮐﻪ ??:
ﺑﻌﻀﯿﺎﺷﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘــــــــــــﺎﺭﻥ ??
ﺑﻌﻀﯿﺎﺷﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻟﺸﮑﺴﺘــــــــــــﻦ ??
ﺑﻌﻀﯿﺎﺷﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﻬــــــــــــﺍﻥ ??
ﺑﻌﻀﯿﺎﺷﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎ ﺍﻣﯿــــــــــــﺩﻥ ??
ﺑﻌﻀﯿﺎﺷﻮﻥ ﻋﺎﺷﻘــــــــــــﻦ ??
ﺧـــــــــﺪﺍﺟــــﻮﻥ ﻫـــــﻮﺍﯼ ﺩﻻﺷــــﻮﻧﻮﺩﺍﺷﺖـــــــﻪ
ﺑﺎﺵ،
ﯾﻪ ﺩﺳﺘـــــــﻰ ?? ﺑﻪ ﺳـــــﺮﻭﮔـــــﻮﺵ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﻮﻥ
ﺑﮑﺶ،
ﻧﺬﺍﺭ ﺣﺴــــــــــــﺮﺕ ﺑﻪ ﺩﻝ ??ﺑﻤﻮﻧﻦ ،
ﻧﺬﺍﺭ ﺍﯾﻤﺎﻧﺸــــــــﻮﻥ ﺿﻌﻴــــــﻒ ﺑﺸﻪ،
ﺩﺳﺘﺸــــــــــﻮﻧﻮ ﺑﮕﻴـــــــــــ ــــــــــــﺮ ??.... plz
??ﺧـــــــــــ ــــــــــــﺪﺍ ﻣﻨﻮ ﺑﯿﺨﯿــــــــــــﺎﻝ ﻭﻟﯽ
ﺩﻝ ﺍﯾﻦ
ﺩﻭﺳﺘــــــــــــﺎﯼ ﻣﻬﺮﺑــــــــــﻮﻧﻤﻮ ﺷـــــــــــﺎﺩ
ﮐﻦ ??
ﺧﺪﺍﻳــــــــــــﺎ ﺑﻪ ﻳﮕﺎﻧﮕﻴـــــــﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴــــــــــــﺪﻡ
ﻧﺬﺍﺭ ﺁﺭﺯﻭﻫـــــــــــﺎﺷﻮﻥ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﻤﻮﻧــــــــــــﻪ !!?

تو این شبای قدر برای همه دعا کنید ....

[ جمعه بیست و هفتم تیر 1393 ] [ 11:42 ] [ بهاره ] [ ]
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ؛
ﺑﺮﺁﻣﺪﮔﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﻣﯿﺪ
ﺭﻓﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪ،
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻩ ﻗﻮﺳﯽ ﮐﻮﭼﮏ ،
ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﺪ...

[ یکشنبه پانزدهم تیر 1393 ] [ 19:7 ] [ بهاره ] [ ]
اولی:امسال روزه میگیری؟

دومی:آره اگه خدا بخواد 

اولی :منم میگیرم اما آخه کدوم پزشکی این همه سختیو برا بدن تایید میکنه؟

دومی:همونی که وقتی همه پزشکا جوابت میکنن برات معجزه میکنه.

 

سلام دوستای گلم خوبین؟من شرمنده همتونم که نمیتونم جواب کامنتای خوشگلتونو بدم انشالله نتم که وصل شد سر وقت میام از خجالت همه در میام .

ماه رمضون امسالم اومد خیلی زودتر از اونچه که فکرشو میکردیم کلا زمان داره زود میگذره امیدوارم با دلای پاکتون همرو دعا کنید هممون محتاج دعای همیم .

خدای مهربونم روزای سختیو پشت سر گذاشتم روزایی که پشتم بودی هوامو داشته که اگه غیر این بود بهاری نمیموند حالا روزای خوبی دارم زندگی شادی دارم وقتی تو کنارمی خدایا خودت هوامو داشتیو داری میدونم واسه همین از هیچی نمیترسم خداجونم ممنونم که ماه رمضون امسالم لیاقت دادی تو مهمونیت شرکت کنم چقد گاهی بی وفایی میکنم ازت دورمیشم اما تو حتی یه قدمم فاصله نمیگیری درست زمانی که کم میارم میبینم بازم هستی نرفتی قهر نکردی خدایا همیشه باهام دوست باش کنارمی بازم بمون خدایا عاشقتم نزار تخم کینه و نفرت وجودمو بگیره آدمات بعضی هاشون کاری میکنن گاهی رفتاری کنم که از ته دل نمیخوام خدایا دلمو با همه صاف کن اونقدر آروم میشم وقتی کینه ای تو دلم نمونه بنده ی خدا که نباید دلشو سیاه کنه مگه نه؟

خدایا ممنونم پدری مادری بهم دادی که تا آخر عمر اگه کنیزیشونو کنم بازم کاری نکردم خواهری که همیشه تکیه گاه بوده برام و همسری که حضورش تو زندگیم مثل یه معجزه بوده پشتمه مثل کوه  خدایا خودت هواشو داشته باش درست زمانی که خیلی تنها بودم همه چیز عوض شد چون تو خواستی چون برای تو معجزه کاری نداره خدایا دوستانی دارم توشادیا و غم ها همیشه کنارم بودن خدایا همیشه کنارشون باش میدونم که هستی خدایا تو این ماه دل خیلی ها شادی میخواد میدونم خودت شاد میکنی ...خدایا کمکم کن بتونم به خلقت خدمت کنم بتونم حداقل لبخند به لب یک نفر بیارم خدایا دنیا داره خیلی عوض میشه آدما دارن دو رو میشن خدا جون کمک کن همیشه همین باشم و بمونم .....خدایا خیلی دوستت دارم خیلی زیاد عاشقتم دیونتم این عشق و از من نگیر 

الهی آمین

[ یکشنبه هشتم تیر 1393 ] [ 4:46 ] [ بهاره ] [ ]

ﺪﺍﯾﺎ...

ﻣﺪﻋﯿﺎﻥ ﺭﻓﺎﻗﺖ٬

ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﯼ ﻫﻤﺮﺍﻫﻨﺪ !

ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺗﺎ ﻣﺮﺯ ﻣﻨﻔﻌﺖ ...

ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺗﺎ ﻣﺮﺯ ﻣﺎﻝ...

ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺗﺎ ﻣﺮﺯ ﺟﺎﻥ...

ﻋﺪﻪ ﺍﯼ ﺗﺎ ﻣﺮﺯ ﺁﺑﺮﻭ...

ﻭ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺗﺎ ﻣﺮﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺎﻥ...

ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﯿﻤﺎﻧﯽ !...

ﺭﻫﺎﯾﻢ ﻧﮑﻦ ....

[ شنبه سی ام فروردین 1393 ] [ 20:5 ] [ بهاره ] [ ]

ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺍﺳﺖ

ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻡ ...

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻢ ...

ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻋﺸﻖ !!...

ﭼﻮﻥ ﺭﻭﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﺸﻮﺩ...

ﺁﻥ ﻃﺮﻑ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﺮﺍ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﺩ...

خدایا نگاهت رو ازمون نگیر 

[ دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393 ] [ 11:11 ] [ بهاره ] [ ]

ﻫﺮﮐﯽ ﻣـﻮﺍﻓﻘﻪ ﺩﻟـــﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻟﺶ ﺑﮕﻪ ﺁﻣﯿــــــــــﻦ

" ﺧُــــﺪﺍﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺁﺧــــﺮ ِ ﺳﺎﻟﯽ

ﻗﺒﻞ ِ ﻋﯿــــﺪﯼ ..

ﺩﻝ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﺧــــــــــﻮﺵ ﮐﻦ " ♥

ﺧُــﺪﺍﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺁﺭﺍﻣــﺶ ﺑﺪﻩ ﻭ

ﮔﺮﻩ ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻫﻤﻪ ﺑــــــــﺎﺯ ﮐﻦ ♥

ﺧُــــﺪﺍﯾﺎ ﮐﻤﮑﻤﻮﻥ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺜﻞ ﺑﭽﮕﯽ ﻫﺎﻣﻮﻥ ...

ﻣﻌﻨﯽ ﻋﯿــــــﺪ ﻭ ﺧﻮﺷﯽ ﻗﺒﻞ ِ ﻋﯿــــــﺪ ﺭﻭ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ♥

ﺁﻣﯿــــــﻦ 

[ سه شنبه بیستم اسفند 1392 ] [ 0:50 ] [ بهاره ] [ ]
ﺗﺎﺑﻪ ﺁﺧﺮ ﺍﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺘـــــــــــــــــــ ﺭﺍﺑﺨﻮﺍﻧﯿﺪ
ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺘـــــــــــــــــ !
ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺎﺟﺮ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭼﻬﺎﺭﻫﻤﺴﺮ ﺩﺍﺷﺖ .ﻫﻤﺴﺮ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻭ...
ﺭﺍ ﻣﺪﺍﻡ ﺑﺎﺟﻮﺍﻫﺮﺍﺕ ﮔﺮﺍﻥ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ . ﺑﺴﯿﺎﺭمﺮﺍﻗﺒﺶ ﺑﻮﺩ ﻭ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ.ﻫﻤﺴﺮ ﺳﻮﻣﺶ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ اﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ .
ﻧﺰﺩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺶ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﻩ ﮔﺮﯼ ﻣﯽ ﺑﺮﺩﮔﺮﭼﻪ ﻭﺍﻫﻤﻪ ﺷﺪﯾﺪﯼﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺍﻭ ﺑﺎ ﻣﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺮﻭﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﯾﺶ
ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ.ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻫﻤﺴﺮ ﺩﻭﻣﺶ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎﺭﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ . ﺍﻭﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻣﺮﺩبﻮﺩ . ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯿﺒﺮﺩ ﻭ ﺍﻭ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺎﺟﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﮔﺮﻩ ﮐﺎﺭﺵﺭﺍ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺨﻤﺼﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﯿﺎﯾﺪ . ﺍﻣﺎ ﻫﻤﺴﺮاﻭﻝ ﻣﺮﺩ ﺯﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ
ﺷﺪﻥ ﺍﻭ ﻭ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮﺩ. ﺍﻣﺎ ﺍﺻﻼً ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮﺩﻧﺒﻮﺩ. ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻦ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻣﺮﺩ ﺗﺎﺟﺮبﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩا ﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ ﺣﺲ
ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎًﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﺪﺍﺷﺖ .ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﺩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ
ﺯﻭﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺮﺩ .ﺑﻪ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﻓﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﻭ ﺑﺎﺧﻮﺩ ﮔﻔﺖ : ﻣﻦ
ﺍﮐﻨﻮﻥ ﭼﻬﺎﺭ ﻫﻤﺴﺮ ﺩﺍﺭﻡ ،ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﻤﯿﺮﻡ ﺩﯾﮕﺮﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ،ﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻭ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺷﺪ ! ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺍﻧﺶﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺶ ﻓﮑﺮﯼ ﺑﮑﻨﺪ.اﻭﻝ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﻫﻤﺴﺮ ﭼﻬﺎﺭﻣﺶ ﺭﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻤﻪبﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﺟﻪﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉﺭﺍﺣﺘﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻡ، ﺣﺎﻻ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺒﺖﻣﻦ ﺁﯾﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﮒ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎﻧﻤﺎﻧﻢ؟ﺯﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﻔﺖ : " ﻫﺮﮔﺰ” ؛ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻭﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ .ﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍﻫﻤﺴﺮ ﺳﻮﻣﺶ ﺭﻓﺖ ﻭﮔﻔﺖ : ﻣﻦ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺁﯾﺎﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺁﻣﺪ؟ﺯﻥ ﮔﻔﺖ : ﺍﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ ! ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ . ﺗﺎﺯﻩ ﻣﻦﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮﺧﻮﺵ ﺑﺎﺷﻢ. ﻗﻠﺐﻣﺮﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﯾﺦ ﮐﺮﺩ .ﻣﺮﺩ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺩﻭﻡ ﺭﻭ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺗﻮﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩﻩ
ﺍﯼ . ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮑﺖ ﻧﯿﺎﺯ ﺷﺪﯾﺪﯼ ﺩﺍﺭﻡ ﺷﺎﯾﺪ اﺯ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ،
ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﺮﮒ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯽ؟ﺯﻥ ﮔﻔﺖ : ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﻦ
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺗﺎﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﻢ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﮒ … ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ !
ﮔﻮﯾﯽ ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺩ ﺁﺗﺶ ﺯﺩ . ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦﺣﯿﻦ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺍﻭ ﺭﺍﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ : ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻢ ، ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ
ﺑﺮﻭﯼ ﺗﺎﺟﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﺮﺩ ،ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻭﻟﺶ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﻏﻢ ﺳﺮﺍﺳﺮﻭﺟﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺗﯿﺮﻩ ﻭ ﺗﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﯿﭻ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻭﻧﺸﺎﻃﯽ ﺑﺮﺍﯾﺶﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ . ﺗﺎﺟﺮ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭبﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﮔﻔﺖ :
" ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﺟﻪﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻣﯽ ﺑﻮﺩﻡ …
ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﻫﻤﺴﺮ ﺩﺍﺭﯾﻢ !
۱٫ ﻫﻤﺴﺮ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺪﻥ ﻣﺎﺳﺖ . ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ
ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﭘﻮﻝﺻﺮﻑ ﺯﯾﺒﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻭ ﺑﮑﻨﯽ ﻭﻗﺖ ﻣﺮﮒ ،ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ
ﺍﻭ، ﺗﻮ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
٫ ﻫﻤﺴﺮ ﺳﻮﻡ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻣﺎﺳﺖ . ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ
ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪﻭﻗﺘﯽ ﺑﻤﯿﺮﯼ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ .
۳٫ ﻫﻤﺴﺮ ﺩﻭﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻫﺮ
ﭼﻘﺪﺭ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﻭ
ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﻣﺮﺩﻥ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺗﺎ ﺳﺮ ﻣﺰﺍﺭﺕ ﮐﻨﺎﺭﺕ
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
۴٫ ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻭﻝ ﮐﻪ ﺭﻭﺡ ﻣﺎﺳﺖ . ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﯽ
ﺗﻮﺟﻬﯿﻢ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺖ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﺗﻦ ﻭ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ. ﺍﻭ
ﺿﺎﻣﻦ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﯼ ﻫﺎﯼ
ﻣﺎﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﻫﺎﯾﺶ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﺗﺎ
ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﯽ
ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ
ﺍﺳﺖ. ﺑ
[ چهارشنبه چهاردهم اسفند 1392 ] [ 0:5 ] [ بهاره ] [ ]


ﮔﯿﺮﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﻠﻖ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺪﯼ

ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻖ ﻭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟

ﮔﯿﺮﻡ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺒﺖ ﻓﺮﯾﻔﺘﯽ

ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟

[ دوشنبه دوازدهم اسفند 1392 ] [ 15:13 ] [ بهاره ] [ ]
ﻗﺮﺁﻥ ! ﻣﻦ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺗﻮﺍﻡ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺁﻭﺍﺯ ﻣﺮﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺎﻥ ﺁﻭﺍﺯﺕ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻣﯿﭙﺮﺳﻨﺪ " ﭼﻪ ﮐﺲ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟ " ﭼﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﻨﺪﺍﺭﯾﻢ ﺧﺪﺍ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ ﻣﺎ ﻧﺎﺯﻝ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ !!!!!!!!!!!!
[ دوشنبه پنجم اسفند 1392 ] [ 22:11 ] [ بهاره ] [ ]

ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺸﻘﺖ ﺧﺪﺍﺳﺖ

ﮐﺎﺩﻭﯼ ﻭﻟﻨﺘﺎﯾﻨﺖ ﺍﺯ ﺑﻘﯿﻪ ﺟﺪﺍﺳﺖ ! ﻭﻟﻨﺘﺎﯾﻦ ﻣﺒﺎﺭﮎ....


[ پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1392 ] [ 23:40 ] [ بهاره ] [ ]

ﺎﺩﻣﻪ ﺑﭽﮕﯽ ﻫﺎﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺭﻓﺘﻢ ﻣﺰﺍﺭ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﭘﺎﻡ ﺭﻭ

ﻗﺒﺮﺍ ﻧﺮﻩ ! ﺗﺎ ﺭﻭ ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﻣﯽ ﺭﻓﺖ، ﺟﯿﮕﺮﻡ ﺁﺗﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ

ﭼﺸﺎﻣﻮ ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻢ، ﺗﻮ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﺵ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻡ . ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ

ﮔﺬﺷﺖ ..... ﻣﻦ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ .... ﻣﺮﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ .... ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﺎ ﭘﻮﺳﯿﺪﻩ

ﺗﺮ ..... ﺟﺪﯾﺪﯼ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺷﮑﯿﻞ ﺗﺮ . ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﻢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻭﯼ ﭼﻨﺪﺗﺎ

ﻗﺒﺮ ﭘﺎﻡ ﺭﻓﺖ، ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺖ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﺭﺍﺳﺘﺶ ،

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺩﻟﻤﻮﻥ ﻧﻤﯽ ﺍﻭﻣﺪ ﺣﺘﯽ ﺭﻭﯼ ﻣﺮﺩﻩ

ﻫﺎ ﭘﺎ ﺑﺬﺍﺭﯾﻢ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﺭﺍﺣﺖ ﺭﻭﯼ ﺯﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﭘﺎ ﻣﯿﺰﺍﺭﯾﻢ...

[ یکشنبه بیست و نهم دی 1392 ] [ 0:21 ] [ بهاره ] [ ]
زخمی که میزنیم 

دلی که میشکنیم 

ارزان نیست.....

یک جایی باید بهایش را بپزدازیم 

یک وقتی شاید همین نزدیکی ها......!

[ چهارشنبه هجدهم دی 1392 ] [ 13:31 ] [ بهاره ] [ ]

وضعیت خوبی ندارم
مرا ببخش!
دستم از اشیا رَد می‌شود،
رَد می‌شود از تلفن
فراموشـت نکـرده‌ام
فقط کمی......

کمی،
مُــرده‌‌ام!

رسول یونان

[ شنبه نوزدهم مرداد 1392 ] [ 12:5 ] [ بهاره ] [ ]
ﺧــ ♥ـــﺪﺍﯾﺎ
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﺒﻬﺎ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺰﯾﺰﯼ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﺪ ﻣﻘﺪﺭ فرما . ﺧﺪﺍﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺭﻗﻢ ﺑﺰﻥ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺩﺭﯾﺎﺏ، ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺧﺴﺘﻪ ، ﺑﯿﻤﺎﺭ، ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﯾﺎ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺷﻮﺩ. ﺩﻟﺶ ﺭﺍ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺷﺎﺩﯼ فرما ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﻋﻄﺎ میفرمایی ﺑﻪ ﺍﻭﻧﻴﺰ ﻋﻄﺎ فرما...
[ سه شنبه هشتم مرداد 1392 ] [ 17:28 ] [ بهاره ] [ ]

[ جمعه چهارم مرداد 1392 ] [ 17:3 ] [ بهاره ] [ ]
 

 

تاریخ تولدت مهم نیست، تاریخ "تبلـــورت" مهم است ...!

اهل کجا بودنت مهم نیست ، "اهــل و بـجـا"  بودنت مهم است ...!

منطقه زندگیت مهم نیست ، "منطــق زنـدگـیت" مهم است ...!

وگذشته ی زندگیت مهم نیست ؛

امــروزت مهم است که از چه گــذشتـه ای وچه چیزی برای فــرداهایت میسازی..

 

تاریخ تولدت مهم نیست، تاریخ "تبلـــورت" مهم است ...!

اهل کجا بودنت مهم نیست ، "اهــل و بـجـا" بودنت مهم است ...!

منطقه زندگیت مهم نیست ، "منطــق زنـدگـیت" مه...
م است ...!

وگذشته ی زندگیت مهم نیست ؛

امــروزت مهم است که از چه گــذشتـه ای وچه چیزی برای فــرداهایت
 
 میسازی..
[ چهارشنبه دوم مرداد 1392 ] [ 16:5 ] [ بهاره ] [ ]

خدایا شکرت ...

[ چهارشنبه بیست و ششم تیر 1392 ] [ 14:1 ] [ بهاره ] [ ]

 

گاهی خسته می شود ..
خسته از سرنگ های بی رحم همیشگی ..
خسته از انتظار بر روی تخت ...
..
خسته از تهوع های بی وقت ..
خسته از نگاه دیگران ..
خسته از جمله تکراری "خدا شفا بده " ..
خسته از اینکه صدای بازی بچه ها همیشه آنسوی پنجره است ..
...
گاهی با خود می گوید : کِی تمام می شود ..
بدون آنکه معنیِ "تمام" برایش معلوم باشد ..
...
خدایا ..
هنوز به تو امیدوار است ..
و هنوز از این امید خسته نشده ..
به فکرش باش ..
بی گناه ترین است ...
 
 
[ شنبه پانزدهم تیر 1392 ] [ 23:33 ] [ بهاره ] [ ]

دیشب با خدا دعوایم شد ......
با هم قهر کردیم .....

فکر کردم دیگر مرا دوست ندارد ......
رفتم گوشه ای نشستم ....
چند قطره اشک ریختم.....
و خوابم برد .....

صبح که بیدار شدم ....
مادرم گفت ...
نمیدانی از دیشب تا صبح
چه " بارانی " می آمد ...

[ پنجشنبه سیزدهم تیر 1392 ] [ 0:13 ] [ بهاره ] [ ]

[ چهارشنبه دوازدهم تیر 1392 ] [ 0:48 ] [ بهاره ] [ ]
 
[ چهارشنبه پنجم تیر 1392 ] [ 10:3 ] [ بهاره ] [ ]